Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2021

तुझ्या भेटीलागी

 तुझ्या भेटीलागी  सिद्धता हो सांग  मृत्तिकेचे पांग  तोडले मी ।। अहंतेचे ऐने  सौहृदाचे आर्त  जुन्या बाजारात  लिलावाले ।। लक्ष संबंधाचे  खणले तणाव  उध्वस्थ पाडाव  धरेवर ।। कीर्द खतावण्या  सोडल्या पाण्यात  राखल्या गाण्यात  नोंदी काही ।। घेणे होते थोडे  देण्यास न पार  निर्लज्ज नादार  जाहलो मी ।। दिवाळखोरीचा  देहलीला दीप  तेजाची तिरीप  तेवढीच ।। चंद्राचे शारद सूर्याचे दहन  केले विसर्जन  नभामाजी ।। आकाशगंगेत  पृथ्वीवर बया  माती गेली न्हाया  आणली ती ।। जिन्याच्या कुटाशी  केली झटापट  त्याचे वायफट  केरामद्ये ।। देहतेचे  सौध  मनाची गोपुरे  लाल बंदीघरे  वासनांची ।। त्यांच्याही दाराशी  राजीनामा दिला  सहीशिक्का केला  करारास ।। पावसाळी घना - परी पूर्ण आता  होऊनिया रिता  थांबलो मी ।। बिस्मिलाच्या फक्त  सनईचे स्वर  काही बरोबर  घेऊ द्यावे ।। : भेटीलागी  : छंदोमयी  : कुसुमाग्रज 

डोळ्यापरीस लहान

डोळ्यापरीस लहान  आज वाटते आकाश  रात्र -दिवसाचा काळ  झाला निमिष निमिष  मन सुटून चालले  शरीराच्या मिठीतून : विश्वापल्याडचे काहीं  काय गेले त्या स्पर्शून ?  : डोळ्यापरीस लहान  : रंगबावरी  : इंदिरा संत 

भातुकली

 आज रुसले आकाश  मुळी पाहीना वाकून ,  आज रुसलाही वारा :  पोर बसलें दाटून .  उन्हें बसली हटून  अंधाराच्या कोपऱ्यात ,  रागावल्या चंद्रम्याने  केला गट्टी फुचा बेत.  मन मुळीच रमेना  तुम्हा साऱ्यांच्या संगती :  संपविली भातुकली  म्हणूनच हातोहातीं;  मांडलेला खेळ आता  आता हवाच मोडाया :  जोडलेली नाती आता  आता हवीत तोडाया.  : भातुकली  : रंगबावरी  : इंदिरा संत 

ओठांतून गेला शब्द

ओ ठांतून गेला शब्द ,  गेली वाक्यें एकाएकीं ..... काय होते मी माझ्याशी  अशी बोलत सारखी ! एका व्याकुळ लाटेने  गेले सर्वस्व धुवून :  तेजसरल्या वातीची  गळे काजळी गोठून ! भिंती गेल्या दूरदूर :  किती स्फुंदले स्फुंदले ;  आज एकटेपणाने  मला शेवटी जिंकले ! : ओठांतून गेला शब्द : रंगबावरी  : इंदिरा संत