Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2013

येतील दोनच हिरवी पाती

रुतत चालले तिळातिळाने; रुतले तळवे,  रुतले पाउल, रुतले पायही... उभी तशी मी  बावरलेली, त्या वाळूवर... दिशादिशांची सुटली जाणीव ;  क्षितीजांचे हो नयनी काजळ;  हृदयापाशी स्वप्ने ताजी,  लाट वाळूची अन ओठांवर . येशील कधी तरी, दिसेल तेव्हा  अफाट वाळू ..... उन्हाखालती;  तुझ्या पावला भेटाया परि  येतील दोनच हिरवी पाती 

:)