Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2020

माझी फुलवेडी वेल

माझी फुलवेडी वेल तिची फुलांची लहर नेमावाचून बहर तिची फुलण्याची खुशी जेव्हा लागतसे कळ पानापानामागे फूल असा प्राणाचा बहर रोज येईल कुठून देठ जाईल तुटून देठ तुठतांना तरी डोळे यावेत भरून वेड वेलीचे स्मरून :    शिरीष पै