Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2018

आईच्या दुःखाचं

आईच्या दुःखाचं  डोळाभर पाणी  दाटली कहाणी  आयुष्याची  शेवटी मनींचे  सांगणे राहिले  हुंदक्यांनी मुके  पंचप्राण  गलबला सोसले  सोडतांना घर  माझे महाद्वार  ओस झालें  आमुच्या संसारी  घोटाळों न मन  तिथे तरी प्राण  शांत राहों  जात्याच्या ओवीचा  संपला वेदांत  देव्हाऱ्यात  वाट  करपली.  : पानझड  : ना. धों . महानोर. 

उंच गेल्या डोंगरांच्या दोन रांगा

उंच गेल्या डोंगरांच्या दोन रांगा  माखले शेवाळ हिरवे अंगअंगा  पत्थरातुन निर्झरांचे शुभ्र पाणी  वळणवाटांनी उतरते गात गाणी  : पानझड  : ना धों महानोर