Skip to main content

Posts

Showing posts from October, 2018

मी

मीरेचे पैंजण  त्यात मी घुंगरू  कसें मी आवरू  ... मन माझें ? नाथांची कावड  तीत मी ओंजळ  मला ये भोवळ  ... तहानेंची .  जनाईचे जाते  त्यातले मी पीठ  झालो कसा धीट  ... भित्रा मी? मुक्ताईचे डोळे  त्यांत अश्रूबिंदू  होऊनिया स्फुंदू  ... लागलो मी.  ज्ञानियाची ओवीं  तीतला मी छंद  केली चिरेबंद  ... समाधी मी.  : सदानंद शांताराम रेगे .