Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2018

तमाची तमा बाळगू मी कशाला

तमाची तमा बाळगू मी कशाला  इथे जागली स्पंदनाची धुनी  तुझे नाव घेता विरे शीण सारा  दिव्यांची जणू रोषणाई मनी  तुझ्या आठवाने उटी चंदनाची  जणू आसमंतात गंधाळते  मिळे शांततेला नवा सूर आणि  फुलें गर्द एकांत रानीवनी .  : मिलिंद जोशी