Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2012

ओळखीची सर

पहाटेला आलेली ही ओळखीची सर  ओले ओले करणारी फुलांत केसर...... किती दूर गेले फूल : आली डोळ्यावर भूल, एकाएकी पाकळ्यांना पडला विसर... पहातो मी पुन्हा पुन्हा  कुठे दिसतील का खुणा : गवतात मावळली फुलांची कुसर..... जीव लावियेला असा  घेता परत ये कसा????? पापण्यात जग झाले धुक्याने धूसर..... : ओळखीची सर  :भटके पक्षी  : मंगेश पाडगावकर .

दोहा

माटी कहे कुम्हारसे तू क्यो  रोंदे मोय  इक दिन ऐसा  आयेगा  मै रोन्दुंगी तोय  : कबीर